Beenergi

Oberta la convocatòria per presentar-se a les campanyes de subvenció “Del pla a l’acció” i Instal·lació de calderes de biomassa per a l’any 2016

En data 22 de febrer i 23 de febrer s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 35 i 36, respectivament) les convocatòries de les subvencions als ajuntaments en el marc del programa “Del pla a l’acció” i les de les subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa per a l’any 2016.

A continuació es proporcionen els enllaços de les bases i la convocatòria d’ambdues campanyes de subvencions on es pot consultar tota aquesta informació. S’ha de destacar que els terminis de presentació de sol·licituds finalitzen el proper dia 15 d’abril.

Campanya “Del pla a l’acció”, any 2016:

Bases específiques reguladores: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/243/2015243011810.pdf

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/35/20163501401.pdf

Instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, any 2016:

Bases específiques reguladores: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/243/2015243011809.pdf

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/36/20163601433.pdf