Voleu traslladar el model «Beenergi» al vostre territori?

 
Municipis participants
106 Municipis
Emissions reduïdes
366,28 tn CO₂
Energia estalviada
0,221 Gwh/any
Inversió adjudicada
11,97 M€