Voleu traslladar el model «Beenergi» al vostre territori?

 
Municipis participants
78 Municipis
Emissions reduïdes
366,28 tn CO₂
Energia estalviada
0,220843 Gwh/any
Inversió adjudicada
4,71 M€