Voleu traslladar el model «Beenergi» al vostre territori?

 
Municipis participants
110 Municipis
Emissions reduïdes
6.037,23 tn CO₂
Energia estalviada
8,23 Gwh/any
Inversió adjudicada
20,30 M€