Voleu traslladar el model «Beenergi» al vostre territori?

 
Municipis participants
110 Municipis
Emissions reduïdes
366,28 tn CO₂
Energia estalviada
0,221 Gwh/any
Inversió adjudicada
15,77 M€