Material Divulgatiu


L’ús de l’emblema de la UE en el context dels programes de la UE. Directrius per als beneficiaris i per a altres tercers


EN

Exemple de panell informatiu per als edificis municipals i l’enllumenat públic


CAT

Guia final publicable del programa «Beenergi»


En elaboració

Guia: Idees noves i creatives per identificar i proposar models organitzatius innovadors per mobilitzar inversions en energia sostenible bancables i sostenibles


En elaboració

Vídeo de la presentació de la conferència final del programa «Beenergi»


En elaboració

Publicacions


Publicacions


CAT - Pla de monitoratge


CAT - Pla de contingència

Recursos tècnics


CAT - Caixes d’eines per mobilitzar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic mitjançant la contractació agrupada


CAT - Caixes d’eines per mobilitzar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic mitjançant contractes EPC (engineering, procurement and construction) o altres contractes amb petites i mitjanes empreses (PIME) o microempreses de serveis energètics (MESE)


CAT - Caixes d’eines per mobilitzar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic mitjançant contractes EPC (engineering, procurement and construction) o altres contractes amb empreses de serveis energètics (ESE)


CAT - Clàusules tècniques i administratives per a inversions agrupades en eficiència energètica dels edificis municipals


CAT - Caixes d’eines per mobilitzar l’eficiència energètica d’edificis municipals mitjançant contractes EPC (engineering, procurement and construction) o altres contractes amb petites i mitjanes empreses (PIME) o microempreses de serveis energètics (MESE)


CAT - Caixes d’eines per mobilitzar l’eficiència energètica dels edificis municipals mitjançant contractes EPC (engineering, procurement and construction) o altres contractes amb empreses de serveis energètics (ESE)


CAT - Model de plec de clàusules tècniques per a la contractació agrupada per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic


CAT - Model de plec de clàusules administratives per a la contractació agrupada per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic


CAT - Model de plec de clàusules tècniques per a la contractació agrupada per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics


CAT - Model de plec de clàusules administratives per a la contractació agrupada per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics


CAT - Model de conveni entre la Diputació de Girona i els ajuntaments

Jornades i Seminaris

Compilació del material didàctic emprat en les sessions de formació


Curs de formació: de PIME a MESE (microempreses de serveis energètics)

Tallers pràctics destinats a tècnics municipals


En elaboració

Altres presentacions, jornades i seminaris

28/06/2016
Presentació del programa Beenergi a les journées VAR Europe de Toló


IT
17/06/2016
Opcions de finançament en energia sostenible
18/02/2016
Participació a l'esdeveniment d'Arc Llatí: Il ruolo dell’amministrazione locale per la promozione delle energie rinnovabili, Nuoro, Itàlia


IT
18/02/2016
Presentació a la Jornada professional de la biomassa de Catalunya, Vic


CAT
30/11/2015
Presentació del programa «Beenergi» de la Diputació de Girona al Gremi d’Instal·ladors de Girona


CAT
18/11/2015
Presentació “Programes de lluita contra el canvi climàtic” a la Universitat de Girona


CAT
22/09/2015
Participació i suport en la sessió de presentació del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) a Girona


CAT
03/07/2015
Presentació al webinari amb EnerAgen: Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía


ES
10/06/2015
Webinar “Exchange of experiences between projects” amb la Città Metropolitana di Torino


IT
09/03/2015
Participació al II Congrès de l'eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic, CCIB, Barcelona


ES
06/02/2015
Infoday H2020: Repte Social 3 “Energía segura, limpia y eficiente”. Jornada de presentació de convocatòries 2015, CDTI, Madrid


ES
Municipis participants
114 Municipis
Emissions reduïdes
6.037,23 tn CO₂
Energia estalviada
8,23 Gwh/any
Inversió adjudicada
20,30 M€