Publicat l’anunci de licitació pel subministrament i instal·lació de l’enllumenat exterior i interior per a cinc municipis: Argelaguer, Boadella i les Escaules, Cassà de la Selva, Figueres i Fornells de la Selva

El 21 d’agost de 2017 s’ha publicat al perfil del contractant de la Diputació de Girona l’anunci de licitació pel subministrament i instal·lació de l’enllumenat exterior i interior per a cinc municipis: Argelaguer, Boadella i les Escaules, Cassà de la Selva, Figueres i Fornells de la Selva.

L’objecte de la licitació d’aquest contracte és la licitació agrupada del subministrament i/o la instal·lació d’equips d’enllumenat interior i exterior, que permetin la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) segons les actuacions previstes en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) aprovats per aquests cinc municipis gironins, de conformitat amb les disposicions contingudes en l’encàrrec de gestió corresponent signat pels ajuntaments d’Argelaguer, de Boadella i les Escaules, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, i de Figueres.

La licitació prové de la sol·licitud que feren aquests municipis en el marc del programa de subvencions “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona, que pretén millorar l’eficiència energètica, reduir la contaminació lumínica i aconseguir una reducció de les emissions de GEH en el marc dels PAES que impulsa el Pacte dels Alcaldes per l’Energia i el Clima aprovats pels ens locals gironins.

El pressupost de licitació agrupada és de 56.765,75€ (sense IVA) o 68.686,55 € (IVA del 21,00% inclòs). La durada del contracte serà de tres mesos i es distribueix en cinc lots:

  • LOT 1A – Argelaguer (enllumenat públic), amb un pressupost de 6.540,00 € (sense IVA) o 7.913,40 € (IVA inclòs)
  • LOT 1B  – Boadella i les Escaules (enllumenat públic), amb un pressupost d’11.145,51 € (sense IVA) o 13.486,06 € (IVA inclòs)
  • LOT 1C – Cassà de la Selva (escola Puig d’Arques i residència geriàtrica Sant Josep), amb un pressupost de 14.401,54 € (sense IVA) o 17.425,86 € (IVA inclòs)
  • LOT 1D – Fornells de la Selva (enllumenat públic), amb un pressupost de 15.701,40 € (sense IVA) o 18.998,69 € (IVA inclòs)
  • LOT 2 – Figueres (escola Anicet de Pagès), amb un pressupost de 8.977,30 € (sense IVA) o 10.862,53 € (IVA inclòs)

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dimarts 5 de setembre, a les 14.00 h. Tota la informació es pot consultar en línia a la Plataforma de serveis de contractació pública, a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=25088641

La Diputació de Girona proporciona suport tècnic i jurídic, mitjançant el programa Beenergi (que ha rebut finançament de la Unió Europea a través del programa Horitzó 2020), als ajuntament gironins que vulguin dur a terme actuacions d’eficiència energètica i energies renovables.