Presentació de «BEenerGi», programa europeu per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables

Ahir dijous, 16 de juliol, es va presentar «BEenerGi» (Building Sustainable Energy Investments for Girona’s Municipalities) de la Diputació de Girona, el programa europeu per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables als municipis de les comarques gironines. La presentació del programa va anar a càrrec de la coordinadora, Anna Camp.

El cap de servei de Medi Ambient, en funcions, Narcís Vicens i Perpinyà va donar la benvinguda als assistents mentre que la diputada del Servei de Programes Europeus, Maria Àngels Planas i Crous, de la Diputació de Girona, va donar la benvinguda institucional a la presentació del programa «BEenerGi», que ha rebut el finançament del programa de la Unió Europea «Hortizó 2020», d’investigació i innovació. «BEenerGi» es va posar en marxa el passat mes d’abril amb l’objectiu principal d’oferir assistència tècnica, legal i financera per a la promoció d’inversions en mesures d’eficiència energètica i energies renovables als municipis de la demarcació. Concretament, en els àmbits de l’enllumenat públic i dels edificis municipals.

L’acte va incloure exposicions per part dels membres de l‘equip tècnic del programa sobre modalitats contractuals a l’hora de finançar inversions en energia sostenible, casos pràctics d’inversions en eficiència energètica tant en l’enllumenat públic com en edificis municipals a les comarques gironines, la instal·lació de calderes de biomassa a escoles de Ripoll i la licitació agrupada de la millora de l’enllumenat públic de Bescanó.

Ariadna Vilà, tècnica jurídica del programa, va presentar el projecte «Esquemes contractuals innovadors per al finançament d’inversions en energia sostenible». Eduard Batllori, enginyer en eficiència energètica de «BEenerGi», va explicar casos pràctics relacionats amb les «Inversions en eficiència energètica de l’enllumenat públic a les comarques gironines». La presentació dels casos pràctics sobre les «Inversions en eficiència energètica d’edificis públics a les comarques gironines» va estar a càrrec de Remei Aldrich, enginyera en eficiència energètica del programa.

Anna Sanitjas, enginyera forestal de la Diputació de Girona, va parlar sobre «Estratègia per a la producció i el consum de biomassa forestal, sostenible, local i de qualitat», mentre que l’enginyer industrial del Consorci Ripollès Sosteniment, Jesús Teixidor, va presentar el projecte «Instal·lació de calderes de biomassa als centres educatius de Ripoll per mitjà d’un contracte amb microempreses de serveis energètics». L’alcalde de Bescanó, Pere Lluís, va explicar la «Licitació agrupada de la millora de l’enllumenat públic de Bescanó per mitjà d’un contracte amb MESE (microempreses de serveis energètics)».

Anna Camp, coordinadora de «BEenerGi», va explicar el programa d’ajudes per a la millora de l’eficiència energètica i les energies renovables, i va tancar la sessió Antonio Aguiló, project advisor de l’agència EASME de la Comissió Europea, que ha explicat el programa «BEenerGi» en el marc dels programes europeus per a l’energia sostenible.