Pla d’inversions per a Europa: el BEI i el Santander signen dos acords per donar suport a les PIME i finançar projectes d’energia renovable

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) i el Banc Santander han signat dos acords, sota la garantia del Pla d’Inversions per a Europa, destinats, d’una banda, a facilitar finançament a les PIME espanyoles i, de l’altra, a contribuir al desenvolupament d’inversions en energies renovables.

El primer dels acords és un nou instrument del BEI per compartir risc creditici entre ambdues institucions. Aquest instrument financer permetrà al Banc Santander ampliar la seva capacitat de préstec per finançar noves inversions de PIME espanyoles que, d’aquesta manera, podran beneficiar-se de les condicions favorables de finançament facilitades pel BEI, tant en termes de terminis d’amortització com a tipus d’interès .

En concret, la participació del BEI en una cartera de préstecs de 500 milions d’euros contribuirà a que el Banc Santander pugui facilitar finançament per un import de 1.000 milions d’euros a projectes de les PIME. L’objectiu d’aquest finançament és donar suport a la competitivitat de les empreses espanyoles per impulsar el creixement econòmic i la creació de l’ocupació.

Suport a les energies renovables i a les infraestructures

A més, el BEI i el Banc Santander han signat un altre acord de risc compartit per contribuir al fet que el Banc Santander financiï nous projectes en energia renovables amb un cost d’inversió d’almenys 400 milions d’euros. A més, sota aquesta operació el BEI assumirà una participació en una cartera de préstecs del Banc Santander per un import de 200 milions d’euros de projectes en energies renovables i infraestructures.

Els dos acords s’han signat sota la garantia del Pla d’Inversions per a Europa, el que permetrà al BEI, a través del Banc Santander, facilitar a les PIME espanyoles i a nous projectes el finançament necessari perquè puguin accelerar les seves inversions en activitats econòmiques mancades de crèdit.