Informació no disponible
Municipis participants
76 Municipis
Emissions reduïdes
350 tn CO₂
Energia estalviada
0,187 Gwh/any
Inversió adjudicada
3,09 M€