Informació no disponible
Municipis participants
88 Municipis
Emissions reduïdes
366,28 tn CO₂
Energia estalviada
0,221 Gwh/any
Inversió adjudicada
4,88 M€