Informació no disponible
Municipis participants
78 Municipis
Emissions reduïdes
366,28 tn CO₂
Energia estalviada
0,220843 Gwh/any
Inversió adjudicada
3,25 M€