Què és Open Data?

Open Data o Obertura d’Informació del Sector Públic és un moviment impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu d’aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposar la informació generada o custodiada per organismes públics i permetre’n l’accés i la reutilització per al bé comú i per al benefici de les
persones i entitats que hi estiguin interessades. (Font: Ajuntament de Barcelona)

Dades de consum energètic dels municipis gironins

La Diputació de Girona publica arxius de dades obertes d’àmbit energètic dels municipis gironins que ho sol·licitin a través del Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines.

Les dades són de caràcter públic, susceptibles de ser reutilitzades per tercers, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la informació procedent de l’Administració. Les dades tractades són les corresponents als consums energètics dels ajuntaments de la demarcació de Girona, expressades en consum de kWh en funció del tipus d’energia i organitzades d’acord amb els tipus següents: edificis públics educació, edificis públics administració, edificis públics sanitat, edificis públics esportius, biblioteques, altres edificis, altres instal·lacions municipals i enllumenat públic.

Material Divulgatiu


Consum energètic dels ajuntaments de les comarques gironines

Consum energètic dels municipis de les comarques gironines

Inventari d’emissions de les comarques gironines

Col·laboradors

Agència Local d’Energia d’Osona

Carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta | Edifici el Sucre 08500 Vic| Tel. (+34) 938 832 212 i (+34) 938 895 632  | informa@ccosona.cat

Agència Comarcal de l’Energia i Clima - Consell Comarcal de l'Alt Empordà
C/ Sant Llatzer, 21 | 17600 Figueres | Tel. 972.503.088 ext. 408 i 412 | mfrigola@altemporda.cat, vtorres@altemporda.cat
Consell Comarcal del Baix Empordà

C/ Tarongers, núm. 12 (Can Salamó) | 17100 la Bisbal d’Empordà – Girona | Tel. (+34) 972 642 310 | consell@baixemporda.cat

Agència de l’energia del Ripollès

C/ Joan Miró 2-4 Polígon Industrial Els Pintors | 17500 Ripoll | Tel. (+34) 972 70 44 99

Agència Comarcal de l’Energia i Clima - Consell Comarcal de la Selva

mediambient@selva.cat

Servei de Gestió Energètica – Consell Comarcal del Gironès

Tel. (+34) 972 21 32 62 | energia@girones.cat

Municipis participants
114 Municipis
Emissions reduïdes
6.037,23 tn CO₂
Energia estalviada
8,23 Gwh/any
Inversió adjudicada
20,30 M€