Licitació agrupada de la Diputació de Girona pel subministrament energètic amb biomassa a tres municipis

La Diputació de Girona, mitjançant el programa «Beenergi» (Bundling sustainable energy investments for Girona’s municipalities), publica la primera licitació agrupada a tres municipis pel subministrament d’energia renovable (a partir de biomassa) per a la millora de l’eficiència i reducció d’emissions en els edificis municipals de Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses.

L’objecte del contracte és l’adjudicació en tres lots, del subministrament d’energia renovable (a partir de caldera de biomassa i/o xarxa de calor), per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions en els edificis de titularitat municipal dels ajuntaments que han signat un conveni amb la Diputació de Girona per a participar en aquesta contractació agregada.

El pressupost total de les licitacions és de 591.292,80 € (sense IVA) i els contractes tindran una durada de quatre anys per als municipis de Celrà i Riells i Viabrea, i de catorze anys i mig pel municipi de Sant Joan de les Abadesses.

Cal destacar els avantatges de la contractació pública conjunta, que poden ser molt atractius per a les entitats locals petites o amb menys recursos tècnics i econòmics, com el fet de garantir un major volum de compra i una posició de negociació davant dels proveïdors més favorable, aconseguir preus menors a partir d’economies d’escala associades a l’agregació de la demanda i simplificar el procés administratiu, entre d’altres.

Tota la informació es troba disponible a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=19922543&version=19934391&lawType=2

L’anunci de la licitació s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 237, de 17 de desembre de 2016: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/237/2016237010462.pdf