La Diputació de Girona duu a terme el primer seminari en línia (webinar) dins el marc del programa «BeenerGi»

El 13 de gener, el programa «BEenerGi» de la Diputació de Girona ha realitzat el primer seminari en línia (webinar) de la Diputació de Girona. Aquesta activitat de difusió ha reunit més de cinquanta tècnics municipals i responsables polítics d’ajuntaments, consells comarcals de la demarcació de Girona i altres ens de Catalunya.

Un seminari en línia fa possible l’ús de les noves tecnologies per poder dur a terme una conferència en temps real entre els participants, sense que cap d’aquests s’hagi de desplaçar, amb els estalvis econòmics, d’emissions i de temps que això representa per a l’Administració pública.

L’objectiu de la sessió telemàtica duta a terme ha estat presentar les novetats de les següents bases reguladores de les convocatòries de subvencions als ajuntaments per a l’any 2016, que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 243 el passat 18 de desembre:

Les exposicions dutes a terme han anat a càrrec de Narcís Vicens, cap en funcions del Servei de Medi Ambient; Anna Camp, coordinadora del programa «BEenerGi», i Anna Sanitjas, enginyera forestal. A més, s’ha presentat el programa «BEenerGi» i les activitats que hi ha previstes per a aquest 2016.

Cal destacar que tots els participants han pogut fer arribar els seus dubtes i resoldre’ls, cosa que ha estat molt ben valorada. Amb aquesta nova actuació, el programa «BEenerGi» de la Diputació de Girona (http://beenergi.ddgi.cat) continua la seva tasca d’assistència tècnica i jurídica als municipis gironins amb l’objectiu de promoure tota mena d’inversions en energia sostenible que han de fer possible les reduccions de gasos amb efecte d’hivernacle que provoquen el canvi climàtic. Actualment s’assisteixen trenta-vuit municipis (dotze de l’Alt Empordà, nou del Gironès, set de la Selva, quatre del Baix Empordà, dos de la Garrotxa, dos del Ripollès, un de la Cerdanya i un d’Osona).

El programa «BEenerGi» (Bundling sustainable energy investments for Girona’s municipalities) ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.