Jornada sobre l’Agregació de recursos energètics distribuïts. Obstacles i recomanacions per a un desenvolupament íntegre del mercat

L’ACCO organitza una jornada sobre l’Agregació de recursos energètics distribuïts.

En el marc de la promoció de la competència, l’ACCO ha considerat oportuna l’organització d’una jornada sobre l’agregació de recursos energètics distribuïts i els obstacles i recomanacions per a un desenvolupament íntegre del mercat. El 2017, l’ACCO va encarregar al Dr. Pep Salas un estudi sobre les dificultats d’accedir a la informació recopilada pels comptadors digitals d’electricitat del sector residencial, el que alertava que podria ser un fre a l’aparició de noves iniciatives econòmiques que necessitessin aquestes dades.

Donant continuïtat a aquell treball, us convidem a la presentació del nou estudi encarregat per l’ACCO i elaborat pel Dr. Pep Salas, en col·laboració amb Alicia Carrasco, sobre l’agregació de recursos energètics distribuïts.

Per fer possible la transició energètica cap a una societat de baixes emissions de carboni les energies renovables centralitzades competeixen amb les descentralitzades, com ara l’autoconsum. L’estudi se centra en aquells aspectes clau per obrir i per desenvolupar el mercat dels recursos energètics distribuïts i la seva agregació (energies renovables, emmagatzemament i gestió de la demanda) en igualtat de condicions a altres tecnologies. Com planteja la Unió Europea en el nou paquet legislatiu d’energia (Clean Energy for All Europeans, actualment en debat), l’agregació (ja sigui per part d’un agent independent o com a evolució del comercialitzador elèctric) és un aspecte clau perquè el consumidor pugui accedir als mercats elèctrics, assolir un preu més competitiu de l’energia i contribuir a la seguretat de subministrament.

Acte gratuït. Es prega confirmació d’assistència: autoritat.competencia@gencat.cat