JORNADA. Calor de proximitat amb biomassa, oportunitat pels municipis de Terres de l’Ebre

Objectiu
Donar a conèixer als diferents agents del territori els beneficis de la biomassa a través del seu aprofitament energètic en equipaments i edificis públics, ja que l’evolució tecnològica del sector de la biomassa forestal permet disposar de múltiples solucions per a la seva integració a les edificacions i per a la producció energètica dels equipaments i edificis, a nivell local.

Destinataris
Càrrecs electes i tècnics d’administracions públiques de Catalunya. Dirigida especialment a tècnics locals: arquitectes, enginyers, tècnics de medi ambient i territori i gestors energètics.

Inscripcions
Trametre per via electrònica el full d’inscripció amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent.
Termini d’inscripció: 13 de maig
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.
Inscripció gratuïta.

Full d’inscripció

Programa