6a Fira de Biomassa de Catalunya

Els pilars del nou marc europeu per al 2030 sobre l’energia i la lluita contra el canvi climàtic són la reducció de les emissions de gasos de efecte d’hivernacle en un 40% per sota del nivell del 1990, l’objectiu vinculant a nivell de la UE d’assolir com a mínim un 27% d’energies renovables i unes polítiques d’eficiència energètica més ambicioses.

En aquesta línia, a Catalunya el Pacte Nacional per a la transició energètica estableix maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables autòctones per aconseguir un model energètic 100% renovable a llarg termini, assolint una economia no dependent dels combustibles fòssils a l’horitzó 2050. Per tant, és estratègic l’impuls de la utilització energètica de la biomassa, preservant la multi funcionalitat dels boscos i la seva funció ecològica.

Segons les dades de l’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya, sabem que el període 2012-2015 hi va haver 2411 instal·lacions a Catalunya (181.9 MW de potència tèrmica total). El 71% de les quals instal·lades en el sector domèstic, sent la província de Barcelona la que va tenir un major nombre d’instal·lacions, seguida de Lleida, Girona i per última la província de Tarragona.

Seguint els mateixos objectius,  aquest any s’hi suma el Saló del Biogàs amb l’objectiu de potenciar i donar a conèixer totes aquelles iniciatives que treballen per una millor gestió i tractament de les dejeccions ramaderes amb l’objectiu de millorar la gestió medi ambiental, amb una reducció d’emissió de gasos efecte hivernacle com són el Metà (CH4) i l’Amoníac (NH3).

Iniciatives com la Fira de Biomassa de Catalunya i el Saló del Biogàs i Tractaments de Purins, ofereixen un punt de trobada entre agents de tot el sector i de tota la cadena de valor, promovent sinèrgies i col·laboració entre empreses d’aquests nous sectors empresarials i generant el creixement que el mercat i el país necessiten per assolir els objectius exposats.

Informació i inscripcions