Cursos del Clúster de la Biomassa

El Clúster de la Biomassa de Catalunya ofereix dos cursos dissenyats per experts en el sector amb anys d’experiència i reconeguts per l’Institut Català d’Energia i pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Ambdós ofertes formatives es dirigeixen a instal·ladors, mantenidors, enginyers, tècnics de les administracions públiques, responsables d’Empreses de Serveis Energètics, etc.

Es tracta de la primera edició de:

  • Control d’aprovisionaments i emissions de biomassa | 18 i 20 d’octubre de 2016, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h | fitxa informativa.
  • Conducció, ús i parametrització de calderes de biomassa | 25 i 27 d’octubre de 2016, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h | fitxa informativa.

Les inscripcions ja estan obertes i tota la informació es pot consultar al web: http://www.clusterbiomassa.cat/formacio/