ENERINVEST LLENÇA L’EINA ENERINTOOL PER CONNECTAR INVERSORS I PROMOTORS DE PROJECTES D’ENERGIA SOSTENIBLE

Amb la posada en marxa de l’eina ENERINTOOL es completa l’activació d’un recurs més que la plataforma virtual ENERINVEST posa a disposició dels seus usuaris.

Després de més d’un any de treball, l’equip de ENERINVEST, coordinat en aquesta tasca per la Fundació CIRCE, ha posat en marxa l’eina d’assessorament ENERINTOOL, un dels recursos més innovadors i esperats del projecte, que la plataforma virtual posa a disposició dels seus usuaris registrats, i que ja està accessible a: https://www.enerinvest.es/ca/recursos/enerintool

ENERINTOOL compleix amb els objectius fonamentals del projecte, tractant de reduir barreres entre els promotors de projectes d’energia i les seves possibles finançadors. Mitjançant l’ús de l’eina es facilita la connexió entre agents i s’ofereix assessorament en les solucions tècniques i de finançament per a projectes d’energia sostenible.

Es tracta d’una eina en línia, dirigida tant a promotors com a inversors, amb un disseny intuïtiu i de fàcil maneig. A través de l’aplicació es navega de forma guiada i amb referències als materials elaborats durant el projecte, amb la finalitat d’obtenir una sèrie de recomanacions en aspectes financers, tècnics i legals, que ajudaran a dur a terme projectes viables i una major inversió en alternatives d’eficiència energètica o energies renovables.

ENERINTOOL s’integra i complementa amb els recursos que ja s’han desenvolupat en el projecte:

  •      La plataforma virtual que disposa de canals de comunicació com fòrums de debat, conferències en línia i seminaris web.
  •      El Manual de bones pràctiques per a inversors i promotors de projectes d’energia sostenible i documents sobre el marc tècnic, legal i financer del finançament de l’energia sostenible.
  •      El Mapa d’experiències recull casos d’èxit i models de finançament innovadors desenvolupats a Espanya i la resta d’Europa, mostrant-los com a referència per a altres projectes.
  •      La Guia per al finançament de projectes d’energia sostenible, on s’analitzen els aspectes clau a considerar, tant des del punt de vista del promotor -públic o privat, com des del punt de vista de l’inversor.

Al llarg del seu desenvolupament, l’eina ENERINTOOL ha passat per un procés de revisió i validació en el qual han col·laborat els Grups de Treball de Promotors i de Finançadors creats durant el projecte. El resultat és una eina que no només ofereix assessorament, sinó que permet als usuaris llençar els projectes i realitzar cerques.

Així, accedint amb un perfil de promotor de projectes (mode ENER), ENERINTOOL aporta per a cada projecte introduït un assessorament en paràmetres tècnics, així com els instruments de finançament més recomanables, juntament amb informació sobre exemples de projectes similars, la legislació aplicable i ajuda en la cerca de subvencions.

Des del punt de vista d’un inversor (mode INVEST), l’eina analitza els criteris de cerca introduïts i emet igualment recomanacions sobre les alternatives de finançament més innovadores, així com un llistat d’exemples de projectes similars i una ajuda en la cerca de subvencions.

Addicionalment, ENERINTOOL permet donar un pas més en la posada en marxa d’iniciatives sostenibles, accedint al Mòdul de trobada, on es fa possible crear un vincle entre els promotors de projectes a finançar i els agents de finançament amb criteris de cerca coincidents, sempre subjecte a l’acceptació mútua de sol·licituds de contacte.

Finalment, indicar que properament es durà a terme un cicle de webinaris, entre els quals es mostrarà el maneig de l’eina i les seves possibilitats, fent-la més accessible als diferents públics d’interès.