Publicat l’anunci de licitació pel subministrament de tecnologia i servei integral de l’enllumenat públic a Breda i Ventalló

Avui, 5 d’octubre de 2016, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 191) l’anunci de licitació pel subministrament de tecnologia per la millora de l’eficiència energètica i servei integral de l’enllumenat públic dels municipis de Breda i Ventalló.

L’objecte de la contractació és la prestació de serveis energètics sobre les instal·lacions de l’enllumenat exterior dels Ajuntaments de Breda i Ventalló, mitjançant una actuació global i integrada. Aquesta actuació queda desglossada en l’execució de les prestacions següents:

  • Prestació P1: Serveis energètics
  • Prestació P2: Manteniment preventiu
  • Prestació P3: Garantia total
  • Prestació P4: Obres de millora o renovació de les Instal·lacions de l’enllumenat exterior
  • Prestació P5A: Inversions en estalvi energètic a proposta de l’Ajuntament
  • Prestació P5B: Inversions en estalvi energètic a proposta de l’ESE
  • Prestació P6: Treballs complementaris (opcionals per a l’Ajuntament)

 

El termini per a la presentació de proposicions és el 7 de novembre de 2016, a les 14.00 h.

Es consultar l’anunci de licitació a: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/191/201619108331.pdf

I la resta d’informació es troba disponible a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=18739730&reqCode=viewCn&idCap=14301168&