Jornada tècnica. Nova IT-AT-12: Control d’emissions en instal·lacions de biomassa

El marc normatiu que aplica a les emissions provinents de la combustió de les diferents fonts d’energia és complex, genèric i inclús amb alguns buits legals que dificulten la seva aplicació.
Amb l’aparició de la nova instrucció tècnica IT-AT-12, la Direcció General de Qualitat Ambiental pretén complementar la normativa actual tenint en compte les particularitats de la biomassa.
En aquesta jornada s’explicarà tot el necessari per comprendre i dissenyar instal·lacions de biomassa preservant la qualitat ambiental de l’aire a Catalunya.
Aquesta jornada va dirigida a tècnics, instal·ladors, enginyeries, administracions locals, etc.

Programa i inscripcions