Jornada tècnica: SISTEMES DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ EFICIENTS

Tots els sistemes de climatització, ja siguin passius com actius, persegueixen el confort dels seus usuaris, siguin persones, animals o plantes. És a partir de determinar quines són aquestes condicions de confort que es desenvolupen uns sistemes o altres.

Els passius, treballen entenent l’entorn i els seus fluxos energètics naturals per treure’n el màxim profit. Mentre que els actius acostumen a ser sistemes  dependents d’un flux energètic gestionat per l’ésser humà.

Mentre uns quants es barallen per l’eficiència dels sistemes i uns altres es trenquen el cap per construir més eficientment i que tot aquest confort no sigui paper mullat, no hem de perdre de vista el màxim protagonista: l’usuari. Un bon usuari és millor que un bon sistema.

Programa i inscripcions