DARNIUS TINDRÀ ENLLUMENAT NOU ABANS DE L’ESTIU

L’ajuntament de Darnius ha iniciat la tramitació d’un pla de renovació de l’enllumenat públic del municipi que preveu un estalvi energètic anual d’un 73%. A més a més, aquesta renovació permetrà uniformar i millorar totes les instal·lacions.

Per dur-ho a terme l’Ajuntament ha posat a licitació un contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Darnius a través d’una empresa de serveis energètics i amb estalvis garantits, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. L’import total de licitació són 315.384,37 euros. El contracte tindrà una durada de 10 anys i mig.

Podeu veure l’anunci de licitació aquí

El programa Beenergi de la Diputació de Girona ha contribuït en la part tècnica per a l’elaboració de l’estudi previ i la redacció dels plecs de clàusules.