Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat municipal dels municipis de Palafrugell i Riudellots de la Selva, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Descripció de la prestació:
L’objecte del contracte és la instal·lació i el subministrament d’una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal de dos ajuntaments participants, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el subministrament d’energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica dels edificis.

L’actuació global i integrada objecte del present contracte comprèn les següents prestacions:

Prestació P1_Subministrament d’energia tèrmica i gestió energètica

P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles corresponents i gestió del subministrament de combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa.

P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 10% elèctric i el 5% tèrmic.

Prestació 2_Manteniment preventiu

Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components.

També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en funcionament de forma automàtica en cas de fallada de la caldera de biomassa.

Prestació P3_Manteniment correctiu i garantia total:

Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la modalitat de garantia total.

Prestació P4_Obres d’adequació i renovació de les instal·lacions i incorporació de la tecnologia d’energies renovables

Pressupost de licitació:
958.532,38 € sense IVA 1.159.824,18 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte:
5 anys

Àmbit geogràfic:
Girona
Termini de presentació d’ofertes:
28/01/19 14:00 h
Valor estimat del contracte:
1.059.151,21 € sense IVA

Subhasta electrònica:
No

Contracte harmonitzat:

Es preveuen modificacions als plecs:

Més informació

.