Beenergi

Campanyes de subvenció “Del pla a l’acció” i Instal·lació de calderes de biomassa per l’any 2016

En data 18 de desembre es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 243) les bases de les subvencions als ajuntaments en el marc del programa “Del Pla a l’acció” i les de les subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa per a la convocatòria de l’any 2016.

Les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments en el marc del programa “del pla a l’acció” estan destinades a l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovats pel Ple dels respectius ajuntaments interessats.

Pel que fa a les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals té per objectiu regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o que es gestionin municipalment (l’ajuntament s’encarrega de la despesa energètica que correspongui pagar) calderes i xarxes de calor de biomassa municipals.

Es poden consultar les bases d’ambdues convocatòries en línia a:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/243/2015243011810.pdf

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/243/2015243011809.pdf