Anunci de licitació al municipi de Vidreres

Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació d’una caldera de biomassa i microxarxa al municipi de Vidreres

Anunci: https://bit.ly/2OFLFqO